Cand este nevoie de certificatul energetic?

Legea 159/2013 privin perfomanta energetica a cladirilor mentioneaza exact cazurile in care este nevoie de un audit energetic si certificare energetica. Potrivit articolului 131 proprietarul, investitorul sau admnistratorul unei cladiri sau unitati de cladire (apartament, daca este vorba despre vanzarea unei locuinte amplasate intr-un bloc, nou sau vechi) are obligatia de a pune la dispozitia celui interesat sa cumpere sau sa inchirieze spatiul respectiv, inainte de incheierea contractului de vanzare sau de inchiriere a unei copii a certificatului de performanta energetica.

Clientul eventualei tranzactii va lua astfel cunostinta, potrivit textului legii, in legatura cu performanta energetica a proprietatii respective. Certificatul energetic in original se inmaneaza celui care devine noul proprietar, la semnarea contractului de vanzare-cumparare. Un exemplar din acest certificat se va depune, de asemenea, si la organul fiscal competent pe raza caruia se afla proprietatea. Daca pentru apartamentele sau casele mai vechi, certificatul energetic este un demers necesar si obligatoriu ca act premergator vanzarii, altfel stau lucrurile in ceea ce priveste casele si blocurile nou construite. In cazul acestora, legea a suferit modificari, introducand obligativitatea emiterii unui certificat de performanta energetica inainte de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Astfel, potrivit articolului 132 din legea 159/2013 privind perfomanta energetica a cladirilor, pentru cladirile care se construiesc certificatul energetic se elaboreaza, la solicitatea proprietarului, investitorului sau administratorului, si este prezentat de catre acesta in original comisiei intrunite in vederea receptiei la terminarea lucrarilor.

Cerificatul se anexeaza in copie la procesul verbal de receptie si constituie din acel moment parte componenta a cartii tehnice a constructiei. Procesul verbal de receptie este nul fara o copie a certificatului energetic. Daca o cladire se vinde inainte de efectuarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, proprietarul este obligat sa puna la dispozitia celui care va achizitiona spatiul respectiv a informatiilor necesare pentru evaluarea performantei energetice a proprietatii, urmand ca certificatul sa se emita la receptie.